Chuyên gia Semalt giải thích làm thế nào để cạo một trang web với súp đẹp

Có rất nhiều dữ liệu thường ở phía bên kia của HTML. Đối với một máy tính, một trang web chỉ là một hỗn hợp các ký hiệu, ký tự văn bản và khoảng trắng. Điều thực tế chúng ta đi trên một trang web chỉ là nội dung theo cách mà chúng ta có thể đọc được. Một máy tính định nghĩa các yếu tố này là các thẻ HTML. Yếu tố phân biệt mã thô với dữ liệu chúng ta thấy là phần mềm, trong trường hợp này là trình duyệt của chúng tôi. Các trang web khác như người dọn dẹp có thể sử dụng khái niệm này để cạo nội dung trang web và lưu nó để sử dụng sau.

Nói một cách dễ hiểu, nếu bạn mở một tài liệu HTML hoặc một tệp nguồn cho một trang web cụ thể, có thể truy xuất nội dung hiện trên trang web cụ thể đó. Thông tin này sẽ có trên một cảnh quan phẳng cùng với rất nhiều mã. Toàn bộ quá trình liên quan đến việc xử lý nội dung theo cách không có cấu trúc. Tuy nhiên, có thể tổ chức thông tin này theo cách có cấu trúc và truy xuất các phần hữu ích từ toàn bộ mã.

Trong hầu hết các trường hợp, người dọn dẹp không thực hiện hoạt động của họ để đạt được chuỗi HTML. Thường có một lợi ích cuối cùng mà mọi người đều cố gắng đạt được. Chẳng hạn, những người thực hiện một số hoạt động tiếp thị internet có thể cần bao gồm các chuỗi duy nhất như lệnh-f để lấy thông tin từ một trang web. Để hoàn thành nhiệm vụ này trên nhiều trang, bạn có thể cần hỗ trợ và không chỉ là khả năng của con người. Trang web phế liệu là những bot có thể quét một trang web với hơn một triệu trang trong vài giờ. Toàn bộ quá trình đòi hỏi một cách tiếp cận chương trình đơn giản. Với một số ngôn ngữ lập trình như Python, người dùng có thể mã hóa một số trình thu thập dữ liệu có thể quét dữ liệu trang web và đổ dữ liệu vào một vị trí cụ thể.

Loại bỏ có thể là một thủ tục rủi ro cho một số trang web. Có rất nhiều mối quan tâm xoay quanh tính hợp pháp của việc cạo. Trước hết, một số người coi dữ liệu của họ là riêng tư và bí mật. Hiện tượng này có nghĩa là các vấn đề bản quyền, cũng như rò rỉ nội dung đặc biệt, có thể xảy ra trong trường hợp loại bỏ. Trong một số trường hợp, mọi người tải xuống toàn bộ trang web để sử dụng ngoại tuyến. Chẳng hạn, trong quá khứ gần đây, có một trường hợp Craigslist cho một trang web có tên là 3Taps. Trang web này đã loại bỏ nội dung trang web và xuất bản lại danh sách nhà ở cho các phần được phân loại. Sau đó, họ đã giải quyết với 3Taps trả 1.000.000 đô la cho các trang web cũ của họ.

BS là một bộ công cụ (Ngôn ngữ Python) như mô-đun hoặc gói. Bạn có thể sử dụng Beautiful Soup để quét một trang web từ các trang dữ liệu trên web. Có thể cạo một trang web và lấy dữ liệu ở dạng có cấu trúc phù hợp với đầu ra của bạn. Bạn có thể phân tích URL và sau đó đặt một mẫu cụ thể bao gồm định dạng xuất của chúng tôi. Trong BS, bạn có thể xuất theo nhiều định dạng như XML. Để bắt đầu, bạn cần cài đặt một phiên bản BS đàng hoàng và bắt đầu với một vài điều cơ bản về Python. Kiến thức lập trình là điều cần thiết ở đây.